Voorwaarden

Eind 2018 is een nieuwe regeling ingetreden waardoor meer vrijwilligersorganisaties in aanmerking kunnen komen voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Om in aanmerking te kunnen komen voor deze gratis VOG moet de organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Check hieronder of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet. 

Kwetsbare groepen

De vrijwilligers van de organisatie bieden hulp of begeleiding aan kwetsbare groepen of personen. Groepen die als kwetsbaar kunnen worden beschouwd zijn bijvoorbeeld minderjarigen, ouderen of mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking.     

Scholen, BSO en TSO kunnen in aanmerking komen voor de gratis VOG-regeling als de vrijwilligers nog niet vanuit de wet verplicht zijn een VOG aan te vragen. 

plan voor veilig vrijwilligerswerk

Het doel van de gratis VOG voor vrijwilligers is met name om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om de preventie hiervan te verhogen zal er een gedragscode opgesteld moeten worden waarin richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. Daarnaast is het een vereiste te beschikken over een aanstellingsbeleid voor nieuwe vrijwilligers en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en beschikken over een KvK-nummer.

e-Herkenning

Om uiteindelijk gratis VOG-aanvragen in te kunnen dienen, heeft de organisatie eHerkenning nodig. Als uw organisatie dit nog niet heeft, kan uw organisatie dit alsnog aanvragen. Door een machtiging kunnen wij namens uw organisatie gratis VOG-aanvragen indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kerkelijke organisaties

Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties. Als de organisatie een KvK-nummer beschikt, kunnen wij gratis VOG’s voor de organisatie aanvragen, mits de organisatie aan de voorwaarden voldoet.   

Als de organisatie niet over een KvK-nummer beschikt kunnen wij helaas geen gratis VOG-aanvragen indienen voor de vrijwilligers.

Gratis vog aanvragen

Wanneer de organisatie voldoet aan de voorwaarden, kunnen er gratis VOG’s aangevraagd worden. Wij kunnen uw organisatie helpen bij het aanvragen van de verklaringen omtrent het gedrag.